Koor

Het koor/zanggedeelte bestaat uit:

9 alten

6 sopranen

7 mezzosopranen

4 bassen

6 tenoren