Bestuur

Het bestuur van Chantez bestaat uit:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Yvonne van Walta
Penningmeester: Wilfried Kroes
Pr/concerten: Ellen Meisters
Ondersteuning/concerten: Miriam Fidder